Stereo Garaža Rijeka

Stereo Garaža je centar riječke urbane kulture. Stereo je prvenstveno posvećen glazbi u svim njenim urbanim inačicama i varijacijama, ali ni ostali dionici kulture nipošto nisu isključeni. Program Stereo Garaže sadrži i spaja urbani život i multikulturalnost sa trenutno najboljim uvjetima za produkciju koncerata i evenata u zemlji. Stereo je inovacija, kreativnost i suradnja.