EPIC – Alternativni klub Osijek

EPIC – Alternativni klub Osijek nastavlja aktivnosti promoviranja i organiziranja događaja vezane uz alternativnu urbanu kulturu.

U prostoru od 300 kvadrata sa malo volje i truda može se organizirati sve, od slušaona, koncerta pa do kazališnih predstava ili izložbi.